WERKEN VANUIT VERBINDING MET JEZELF EN DE ANDER 

de KUNST van luisteren, waarnemen en samenwerken

Gelukkige mensen op de werkvloer is het kapitaal van een organisatie. Co-creërende teams met zelfbewuste en creatieve medewerkers zijn de succes bepalende factoren. Hoe krijg je dit voor elkaar?

De inzet van ervaringsgerichte trainingen is hierbij cruciaal. Hierdoor krijgen teams meer zelfkennis, ontstaat er een open en verbindende communicatie. Met als resultaat: vertrouwen en een goede werksfeer. Door middel van oefenen in de dialoog en door het triggeren van het creatieve denken ontstaan er teams die betrokken zijn en gaan creëren. Teams gaan zo samenwerken dat alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van co-creatie zijn de aanwezigheid van de dialoog, 'common ground', enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat.

De toekomst vraagt om mensen die creatief zijn, kritisch kunnen denken en empatisch vermogen. Daarin is zingeving, wat voor focus zorgt, ook een belangrijke sleutel voor succesvolle organisaties. Dit doen zij door te focussen op de ontwikkeling van vaardigheden, zelfbewustzijn en creativiteit. Is uw organisatie klaar voor de toekomst?

Be colorful

adventure-1807524_1280.jpg

samenwerken vanuit Verbinding

Oprechte interesse, luisteren en zelfkennis zijn drie factoren die zorgen voor verbinding.

Een open houding, vragen stellen en actief naar elkaar luisteren zijn vaardigheden die van groot belang voor teams die goed op elkaar zijn ingespeeld. Daarvoor is het belangrijk dat iedereens visie en zienswijze welkom is. Door oprecht naar elkaar te luisteren en vragen te stellen wordt het vertrouwen, de veiligheid en het plezier op de werkvloer verhoogd. Van discussie naar dialoog. Ervaar door de training wat het effect is van verbindende communicatie en daarmee op het effectief samenwerken van uw team. 

Wanneer iedereen op een gelijkwaardige manier invloed heeft, wordt er sneller naar resultaten toe gewerkt. Het is een inspirerende en ervaringsgerichte methode. Dit zorgt voor borging en men leert met nieuwe blik naar elkaar kijken. 

Klik hier voor meer informatie...

Be inspired

Inspiration-1.jpg

CreËrend Leiderschap

Van reactief naar creërend leiderschap, waarin zelfkennis, heelheid en eigenaarschap centraal staan.

Creativiteit, authenticiteit, zingeving en empathie zijn de woorden waarover deze training gaat, zo leert men wendbaar met situaties omgaan.

De manier waarop de training is opgezet dat zorgt ervoor dat mensen zich bewust worden dat het van belang is om verantwoordelijkheid op te pakken, samen te werken en hoe te tot nieuwe ideeën komt. Ze ervaren dat dit de sleutels zijn om tot vernieuwende oplossingen en visies te komen. Deze vaardigheden zijn waardevol voor een organisatie die gericht is op vernieuwen en medewerkers kansen biedt om invloed uit te oefenen.

Interesse? Vraag dan hier naar de mogelijkheden. Lees meer.....

Het resultaat van de trainingen:

 • Anders kijken naar elkaar en de uitdagingen van het team

 • Kritisch-analytisch denken

 • Aannames doorbreken

 • Vragen stellen

 • Elkaar (h)erkennen in ieders eigen kwaliteiten

 • Co-creëren

 • Meer empathy

 • Meer zelfkennis/bewust wording

 • Onderling Vertrouwen

 • Effectiever samenwerken

 • Van discussie naar de dialoog

 • De creativiteit wordt vergroot

 • Oprecht luisteren

 • Aandachtsvol zijn

mail of bel voor meer info naar: leonie @ artsmarttrainingen.nl | 06 24507084

De trainingen en coaching zijn altijd maatwerk, ze worden afgestemd op de behoeftes van het team en /of de organisatie

ervaringen van  voorgangers over de training zeggen:

Onder begeleiding van trainer en kunstenares Leonie Mijnlieff werden we als team rond een schilderij van Jan Steen gezet. “Beschrijf maar eens wat je ziet”, was de opdracht. Dat bleek enorm uiteen te lopen. Verschillende perspectieven en persoonlijkheden zorgden ervoor dat teamleden “het plaatje” heel anders zagen.

Hetzelfde komen we in de dagelijkse praktijk tegen. Daar willen de mensen van contractmanagement vooral door en niets wijzigen, zodat we onze planning halen. De collega’s van omgevingsmanagement willen juist ruimte om tegemoet te kunnen komen aan wensen van stakeholders.’
— Deelnemer Neerlands Diep
Openstaan voor meerdere invalshoeken verrijken je blik...
— Deelnemer ABN AMRO workshop
De realisatie dat iets vanuit meerdere invalshoeken bekeken kan worden en de noodzaak daartoe!
— Deelnemer workshop Ministerie Infrastuctuur en Milieu
‘De oefening toonde ook aan dat je met zijn allen veel meer informatie naar boven haalt en veel creatiever bent dan je in je eentje ooit zou lukken. Je merkt dat sommige collega’s de grote lijnen zien, terwijl anderen juist oog voor detail hebben. Allemaal inzichten die we kunnen gebruiken tijdens het werken aan het project.’